Leadscontroller

Leadscontrollers Leads genereren | Leads bedrijf

Privacybeleid

Algemeen
Wij, van Leadscontroller Ltd. (hierna genoemd “wij” of “we” of “Leadscontroller”), geven om uw privacy en in dit privacybeleid willen we ervoor zorgen dat u alle nodige informatie krijgt over uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (GDPR), inclusief details over:

het verzamelen, gebruiken en verwerken van uw persoonlijke gegevens,
de communicatie en opslag van uw persoonlijke gegevens, en
uw rechten

Als u vragen hebt met betrekking tot het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens of internet om uw rechten uit te oefenen, kunt u ons te allen tijde bereiken, per post of per e-mail rechtstreeks aan onze functionarissen voor gegevensbescherming:

Leadscontroller Ltd.
UNIT 2A. 17/F, GLENEALY TOWER NO.1 GLENEALY CENTRAL
HONG KONG
China
c/o DPO: [email protected]
Vertegenwoordigd door de managing director:

1. Hoe we informatie verzamelen

Wij verzamelen, gebruiken en verwerken onder andere persoonsgegevens die u verstrekt in de loop van onze relatie, bijvoorbeeld:

Een van onze elektronische formulieren invullen,
Deelnemen aan promotionele aanbiedingen van ons,
Het bezoeken van onze websites, en
Contact opnemen met onze medewerkers

2. Welke informatie verzamelen, gebruiken en verwerken we?

Over het algemeen worden de volgende soorten persoonlijke gegevens verzameld, gebruikt en verwerkt:

Persoonlijke gegevens (zoals voornaam, achternaam en geboortedatum),
Contactgegevens (zoals e-mailadres, postadres en telefoonnummer),
Interessegegevens (bijv. voorkeuren van aanbiedingen die u op onze pagina hebt gekozen), en
Technische details (bijv. gegevens met betrekking tot het type browser, Internet Service Provider (ISP), lokale tijd, locatie)

3. Hoe de informatie wordt gebruikt

Alle informatie die aan ons ter beschikking wordt gesteld, wordt gebruikt voor een of meer van de volgende doeleinden:

Uitvoering van ons contract dat we op het punt staan met u aan te gaan of met u zijn aangegaan (bijv. uitsluitend deelname aan de wedstrijd),
Voldoen aan onze legitieme belangen die door ons worden nagestreefd (bijv. voor onze eigen marketingdoeleinden),
Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, onze rechten en ander wettelijk gebruik afdwingen, en
Vertrouw erop dat uw geldige toestemming is gegeven (bijv. voor marketingdoeleinden van derden)

Mogelijke sectoren waar je advertenties over kunt verwachten zijn:

Liefdadigheid (bijv. dierenwelzijn, rampenbestrijding, medische zorg voor kinderen, ouderen, milieu, gezondheid)
Kansspelen (bijv. bingo, weddenschappen, wedstrijden, loterij)
Vrije tijd (bijv. eten en drinken, evenementen, musea, bioscoop)
Financiële producten (bijv. pensioenen, bankieren, creditcards, beleggen, leningen, hypotheken)
Verzekeringen (bijv. auto, huis, leven, medisch, huisdier, inkomensbescherming, reizen, garantieproducten)
Gezondheid / Lifestyle (bijv. fitness, beauty, opticiens, gehoor, verzorgingstehuizen, mobiliteit, vrije tijd, – farmaceutica)-.
Verbeteringen aan het huis (bijv. verhuizing, jaloezieën en gordijnen, isolatie, boilers, serres, deuren en ramen, uitbreidingen, tuinen, zonnepanelen)
Uitvaartplannen (bijvoorbeeld om een begrafenis vooraf te regelen en te betalen)
Juridische diensten (zoals schadeclaims, het schrijven van testamenten, het nakijken van testamenten)
Postorder (bijv. catalogi, online verkopers)
Marktonderzoek (bijv. om informatie te verzamelen over de meningen en voorkeuren van consumenten)
Media (bijv. online, televisie, radio, kranten, tijdschriften)
Detailhandel (bijv. online detailhandel, elektrische goederen, vergelijkingssites, kortingen, FMCG, auto’s, woningverbetering, huishoudelijke diensten)
Telecom (bijv. vaste telefoonlijn, mobiele telefoons, breedband, digitale tv)
Reizen (bijv. vakanties, stedentrips, luchtvaartmaatschappijen, Britse vakanties, accommodatie)
Nutsvoorzieningen (bijv. overstappen op gas en elektriciteit, andere nutsvoorzieningen voor het huishouden zoals water)

We behouden ons het recht voor om de persoonsgegevens die we hebben verzameld verder te verwerken voor een van de bovenstaande doeleinden, inclusief andere doeleinden die in overeenstemming zijn met het oorspronkelijke doel en die zijn toegestaan of voorgeschreven door de wet (bijv. rapportageverplichtingen).

We voeren geen geautomatiseerde besluitvorming uit.

4. Wat onze rechtsgrondslag is en voor welke doeleinden we uw gegevens gebruiken

Onze rechtsgrondslag voor het verzamelen, gebruiken en verwerken van de informatie in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR is ten minste een van de volgende rechtsgrondslagen, die in tabelvorm worden vermeld:

1. Doel/activiteit: Om de wedstrijd uit te voeren waarvoor je je op onze pagina hebt ingeschreven

Type gegevens:
(a) Persoonlijke gegevens
(b) Contactgegevens

Wettelijke basis voor verwerking:
(a) Uitvoering van een contract met u

2. Doel/activiteit:Met u communiceren en u op de hoogte houden van onze laatste updates:
(a) u op de hoogte stellen van wijzigingen in onze Algemene voorwaarden of Privacybeleid
(b) u op de hoogte stellen als u de winnaar bent
(c) contact met u opnemen als reactie op een contactverzoek

Type gegevens:
(a) Persoonlijke gegevens
(b) Contactgegevens

Wettelijke basis voor verwerking:
(a) Uitvoering van een contract met u
(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
(c) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze gegevens bij te houden en om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken)

3. Doel/activiteit: Om onze Services te ondersteunen en problemen op te lossen en om uw vragen te beantwoorden

Soorten gegevens:
(a) Persoonlijke gegevens
(b) Contactgegevens
(c) Technische details

Wettelijke basis voor verwerking:
(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen:

 • voor het runnen van ons bedrijf
 • levering van administratieve en IT-diensten
  netwerkbeveiliging
 • om fraude te voorkomen
 • in de context van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering


Doel/activiteit:
Om onderzoek uit te voeren of om analyses uit te voeren om onze Services te verbeteren en aan te passen aan uw behoeften en interesses

Soorten gegevens:
(a) Persoonlijke gegevens
(b) Contactgegevens
(c) Rentedetails
(d) Technische details

Wettelijke basis voor verwerking:
(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen:

 • bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken
 • producten/diensten ontwikkelen
 • soorten klanten voor onze producten en diensten definiëren
 • om onze website actueel en relevant te houden

5. Doel/activiteit: Om je te informeren over onze andere websites en diensten via e-mail, pushmelding, post, telefoon en/of sms/sms-berichten

Soorten gegevens:
(a) Persoonlijke gegevens
(b) Contactgegevens
(c) Rentedetails
(d) Technische details

Wettelijke basis voor verwerking:
(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen:

 • om onze producten/diensten te ontwikkelen
 • ons bedrijf laten groeien

(b) Toestemming

6. Doel/activiteit: Om je te informeren over onze partneraanbiedingen en -mogelijkheden via e-mail, pushmelding, post, telefoon en/of sms/sms-berichten

Soorten gegevens:
(a) Persoonlijke gegevens
(b) Contactgegevens
(c) Profielgegevens
(d) Technische details

Wettelijke basis voor verwerking:
(a) Toestemming

7. Doel/activiteit: Om overtredingen te onderzoeken en ons beleid af te dwingen, en zoals vereist door de wet, regelgeving of andere overheidsinstantie

Soorten gegevens:
(a) Persoonlijke gegevens
(b) Contactgegevens
(c) Profielgegevens
(d) Technische details

Wettelijke basis voor verwerking:
(a) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

5. Waar de informatie wordt opgeslagen en hoe lang

De persoonlijke gegevens worden door ons opgeslagen volgens de volgende aspecten:

 • Binnen de Europese Economische Ruimte.
 • We slaan uw gegevens op onze beveiligde servers op.
 • We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te vervullen – over het algemeen 4 (vier) jaar -, op voorwaarde dat er geen intrekking of verwijdering plaatsvindt.
 • Nadat u uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens hebt ingetrokken en/of bezwaar hebt aangetekend, worden uw gegevens op onze zogenaamde “blokkadelijst” geplaatst. Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens niet langer worden gebruikt voor onze relatiebasis. Wij bewaren uw gegevens alleen voor wettelijke doeleinden (bijv. bewijslastverplichtingen en het instellen of verdedigen van claims) en verwijderen deze na afloop van een periode van 4 (vier) jaar, mits er geen dwingende redenen zijn om anders te handelen of wanneer om andere redenen – eventueel in de vorm van hernieuwde toestemming – een passend niveau van gegevensverwerking is toegestaan.
 • Als de persoonlijke gegevens die wij bewaren gedurende ten minste 24 (vierentwintig) maanden niet langer nodig zijn voor het beoogde doel, zorgen wij ervoor dat deze veilig worden vernietigd of verwijderd.
  In het geval van overdracht naar derde landen (buiten de Europese Unie) wordt een veilige overdracht in het kader van EU-specificaties voor gegevensbescherming en privacy gegarandeerd.
6. Hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen

We nemen de relevante voorzorgsmaatregelen – administratief, organisatorisch, technisch en fysiek – om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, onbevoegde toegang, onbevoegde overdracht, onbevoegde wijziging en vernietiging.

Dit betekent dat uw gegevens worden beschermd door toegangscontroles (veilig geplaatste servers, waartoe alleen toegang wordt verleend onder gedefinieerde beveiligingsprocedures), toegangscontroles (128-bits gecodeerde gegevenstransmissie, individueel wachtwoord, menu- en werknemersautorisatie, actuele virussoftware), toegangscontroles (individuele werknemersautorisatie via persoonlijke accounts, identificatie- en authenticatievereisten), openbaarmakingscontroles (voortdurend toezicht op en begeleiding van bevoegd personeel, geen lokale opslag van gegevens, registratie van alle gegevensexport en -transmissie), invoercontroles (accountgerelateerde auditing, tijdstempel en hostlogging), taakcontrole (voortdurend toezicht door managers en functionarissen voor gegevensbescherming, transparante contractstructuur met betrekking tot de bepalingen van § 62 van de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) en Art. 28 GDPR in coördinatie met management en functionarissen voor gegevensbescherming) en beschikbaarheidscontroles (algemene beveiligingsprocedures van de host [UPS, halongassystemen, enz.], back-up streaming naar andere algemene beveiligingsprocedures [bijv. UPS, halongassystemen, enz.], back-up streaming naar andere locaties [met alle beveiligingsmaatregelen, zie toegangscontroles] nachtelijke spiegeling op twee harde schijven, virusbeschermingsprogramma). Ondanks deze voorzorgsmaatregelen en vanwege de onveilige aard van het internet kunnen we de veiligheid van uw gegevensoverdracht naar onze website niet garanderen. Het verzenden van uw gegevens naar onze website gebeurt daarom op eigen risico.

7. Welke rechten hebt u op het gebied van gegevensbescherming

Volgens de bepalingen van de GDPR heb je de volgende rechten op het gebied van gegevensbescherming:

 • Recht op toegang (art. 15, GDPR): u hebt het recht om informatie te verkrijgen over de gegevens die over u als individu zijn opgeslagen, met inbegrip van de bronnen en ontvangers van uw gegevens, evenals de doeleinden van de verdere verwerking ervan.
 • Recht op rectificatie (art. 16 GDPR): u hebt het recht om rectificatie te eisen van onjuiste of onnauwkeurige persoonsgegevens die wij over u bewaren.
 • Recht op wissen (art. 17, GDPR): je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten wissen als: (i) de gegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt; (ii) u uw toestemming hebt ingetrokken; of (iii) de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt.
 • Recht op beperking van de verwerking (art. 18, GDPR): u hebt het recht om de verwerking van uw gegevens te laten beperken door te voldoen aan een van de voorwaarden die worden genoemd in Art. 18 (1) GDPR (bijv. betwisting van de juistheid van uw persoonsgegevens).
 • Recht om toestemming in te trekken (art. 7, GDPR): u het recht hebt om een eerder gegeven verklaring(en) van toestemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens met toekomstige werking in te trekken door een e-mail te sturen naar [email protected] of door hierom te vragen op het moment dat er contact met u wordt opgenomen via e-mail, telefoon, sms of post. Een dergelijke intrekking van toestemming heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van eerder uitgevoerde verwerkingen.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 GDPR): u hebt het recht om van ons te eisen dat alle persoonlijke gegevens die aan ons zijn doorgegeven, worden verstrekt in een formaat dat de overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke mogelijk maakt.


Recht om bezwaar te maken (art. 21, GDPR): u hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, zonder formele vereisten, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, indien een dergelijke verwerking in het algemeen belang is of voor de behartiging van legitieme belangen van het Bedrijf of een derde partij. U hebt ook het recht om, zonder formele vereisten, bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden (als u bijvoorbeeld bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden, zullen wij stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel).

Verzoeken die hier worden genoemd, dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend bij de functionaris voor gegevensbescherming, die ook het aanspreekpunt is voor andere zaken met betrekking tot gegevensbescherming.

Als u een van de rechten wilt doen gelden die hierboven in deze sectie zijn opgesomd, neem dan contact met ons op bij Leadscontroller Ltd., UNIT 2A. 17/F, GLENEALY TOWER NO.1 GLENEALY CENTRAL
HONG KONG, China, of via het volgende e-mailadres: [email protected]

8. Gebruiksgegevens en cookies

U kunt onze internetpagina’s bekijken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Wanneer u onze pagina’s bezoekt, worden er echter bepaalde technische gegevens gegenereerd, die bekend staan als “gebruiksgegevens”. Daarnaast kunnen we een of meer cookies gebruiken en in sommige gevallen plug-ins voor sociale media toevoegen. De tekst hieronder is ook bedoeld om je hierover te informeren.

Gebruiksgegevens:
Wanneer u onze webpagina’s bezoekt, zijn de enige gegevens die we standaard opslaan de website vanwaar u onze pagina hebt bereikt, de naam van uw internetprovider, welke webpagina’s u hebt bezocht terwijl u op internet was en de datum en duur van uw bezoek. De verkregen gegevens zijn volledig anoniem.

Om veiligheidsredenen worden je IP-adres en een tijdstempel ook opgeslagen. Deze gegevens worden intern gebruikt. Het IP-adres is een machinegerelateerde code die informatie geeft over de computer of internetgateway die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot het internet voor online opvragen. Een tijdstempel is een waarde in een specifiek formaat dat een specifieke tijd toewijst aan een gebeurtenis (bijvoorbeeld het verzenden of ontvangen van een bericht, het wijzigen van gegevens, enz.) Het doel van een tijdstempel is om mensen of computers te vertellen wanneer gebeurtenissen hebben plaatsgevonden.

Plug-ins voor sociale media:
We nemen “social media plug-ins” (ook wel “social media buttons” genoemd) op in sommige delen van onze webpagina’s. Deze soorten plug-ins worden op onze pagina’s aangegeven met knoppen (vandaar de term “knoppen”), die elk de aanbieder van de plug-in aangeven via de bijbehorende kleuren en symbolen. Als je op deze knoppen klikt, kun je dingen doen zoals je vrienden op de sociale netwerken die je gebruikt laten weten dat je een van onze pagina’s leuk vindt of een link naar een website delen met andere internetgebruikers, afhankelijk van de knop
Als u onze website bezoekt en een van onze webpagina’s met een plug-in voor sociale media opent, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van de aanbieder van de plug-in en wordt de plug-in van deze servers gedownload. Tijdens het proces kan de aanbieder van de plug-in een melding krijgen dat de betreffende webpagina via onze website is geopend.

Als u een gebruikersaccount hebt waarin een of meer sociale netwerken worden beheerd door de aanbieders van de plug-ins, en als u bent ingelogd op het netwerk (of de netwerken) in kwestie terwijl u op een van onze webpagina’s bent die een of meer plug-ins van sociale media van de aanbieder(s) in kwestie bevat, kan de toegang tot die pagina ook worden gekoppeld aan uw bestaande gebruikersprofiel (of -profielen) bij de aanbieder(s) in kwestie. Als je vervolgens op ingebouwde plug-ins klikt en je aanmeldt bij een of meer van de netwerken (of als je al bent aangemeld), wordt de gedeelde of “aanbevolen” informatie meestal in verkorte vorm op je profiel geplaatst. Hierdoor kan de netwerkaanbieder meer gebruiksgegevens ophalen en opslaan. Op deze manier kunnen de aanbieders van de netwerken gebruikersprofielen aanmaken die meer informatie bevatten dan alleen wat je zelf direct en actief op het netwerk openbaar hebt gemaakt. Raadpleeg voor meer informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens het privacybeleid van de aanbieders van de plug-in.

Cookies
Wij gebruiken zogenaamde cookies als onderdeel van onze internetpagina’s. Dit zijn kleine bestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en die specifieke informatie bevatten die kan worden opgehaald door de server die de cookie op uw computer heeft geïnstalleerd. De gebruikte cookies kunnen “sessiecookies” zijn, die automatisch worden verwijderd wanneer u het browservenster sluit, en/of cookies die gedurende een langere periode geldig zijn.
De informatie die in cookies wordt opgeslagen, kan betrekking hebben op de login (uw bezoek, als u inlogt), de datum en tijd van uw bezoek aan onze site, het cookienummer en de URL van de website via welke u onze site hebt bereikt.

Door cookies te gebruiken kunnen we de functionaliteit van onze websites garanderen en deze voortdurend verbeteren.
Daarnaast helpen cookies ons en onze partner om u te herkennen, zodat we onze aanbiedingen optimaal kunnen afstemmen op uw individuele behoeften en wensen en u zo de meest relevante informatie kunnen tonen, ook op andere websites waar onze partner actief is. Ten slotte maken cookies het ook mogelijk om de statistische frequentie van het oproepen van de verschillende pagina’s van onze aanwezigheid op het internet en van de algemene navigatie te registreren.

Als u echter het gebruik van cookies wilt voorkomen – zonder dat dit van invloed is op de prestaties van onze prijstrekking of andere aanbiedingen die door ons daaraan gekoppeld zijn – pas dan uw browserinstellingen aan voordat u onze pagina’s gebruikt. U kunt voorkomen dat nieuwe cookies worden geaccepteerd en opgeslagen in deze instellingen. Raadpleeg de helppagina’s van uw browser of neem contact op met de maker of provider van uw browser voor meer informatie.

Pushmeldingen
Soms ga je akkoord met het ontvangen van onze pushberichten, met aanvullende toestemming indien van toepassing, waarvoor we de verzendservice “Accengage” gebruiken. Uw persoonsgegevens worden daarom verwerkt op basis van deze (verdere) toestemming (Artikel 6 (1) (a) GDPR). De rechten die al in sectie 5 worden genoemd, zijn natuurlijk ook van toepassing op deze toestemming. Als u uw toestemming voor pushmeldingen wilt intrekken, kunt u ook de instelling voor het ontvangen van pushmeldingen in uw browser wijzigen. Als je een desktop-pc met een Windows-besturingssysteem gebruikt, kun je je afmelden voor onze pushmeldingen door met de rechtermuisknop op de betreffende pushmelding te klikken en de daar weergegeven instellingen te openen.

9. Cookies verwijderen

Als gebruiker kun je altijd bepalen welke cookies, inclusief die voor pushmeldingen, je wilt accepteren of verwijderen. De individuele instellingen hiervoor kunnen rechtstreeks in de instellingen van je internetbrowser worden geconfigureerd. Neem voor meer informatie contact op met de leverancier van uw internetbrowser.

10. Minderjarigen

Deze site, met inbegrip van het gegevensbeschermings- en privacybeleid en de algemene voorwaarden, is niet bedoeld voor minderjarigen. Persoonlijke gegevens van minderjarigen worden niet bewust verzameld, gebruikt en/of openbaar gemaakt.

Juli 2023