Leadscontroller

Leadscontrollers Leadsgenerering | Leads selskap

Cookie Preferanser

i. Bruksdata og informasjonskapsler

Du kan se nettsidene våre uten å oppgi personopplysninger. Når du besøker sidene våre, genereres det imidlertid visse tekniske data, såkalte «bruksdata». I tillegg kan vi bruke en eller flere informasjonskapsler og i noen tilfeller inkludere plugin-moduler for sosiale medier. Teksten nedenfor er også ment å gi deg informasjon om våre innstillinger for informasjonskapsler.

ii. Bruksdata:

Når du besøker nettsidene våre, er den eneste informasjonen vi lagrer som standard nettstedet du kom til siden vår fra, navnet på Internett-leverandøren din, hvilke nettsider du besøkte mens du var på Internett, samt dato og varighet for besøket. De innhentede dataene er fullstendig anonyme.

Av sikkerhetsgrunner lagres også IP-adressen din og et tidsstempel. Disse opplysningene brukes til interne formål. IP-adressen er en maskinrelatert kode som gir informasjon om datamaskinen eller Internett-gatewayen som brukes til å få tilgang til Internett for å søke på nettet. Et tidsstempel er en verdi i et bestemt format som tilordner et bestemt tidspunkt til en hendelse (for eksempel sending eller mottak av en melding, endring av data osv.) Formålet med et tidsstempel er å fortelle mennesker eller datamaskiner når hendelser har inntruffet.

iii. Plugins for sosiale medier:

Vi inkluderer «programtillegg for sosiale medier» (ofte også kjent som «sosiale medier-knapper«) på enkelte områder på nettsidene våre. Disse typene plugin-moduler er angitt på sidene våre med knapper (derav begrepet «knapper»), som hver angir leverandøren av plugin-modulen via tilsvarende farger og symboler. Hvis du klikker på disse knappene, kan du f.eks. varsle vennene dine på de sosiale nettverkene du bruker om at du liker en av sidene våre, eller dele en lenke til et nettsted med andre Internett-brukere, avhengig av hvilken knapp det gjelder.
Hvis du surfer på nettstedet vårt og går inn på en av nettsidene våre med en plugin-modul for sosiale medier, kobles nettleseren din direkte til plug-in-leverandørens servere, og plug-in-modulen lastes ned fra disse serverne. I løpet av prosessen kan plugin-leverandøren bli varslet om at den aktuelle nettsiden har blitt besøkt via nettstedet vårt.

Hvis du har en brukerkonto der ett eller flere sosiale nettverk administreres av leverandørene av programtilleggene, og hvis du er logget inn på det eller de aktuelle nettverkene mens du er på en av våre nettsider som inneholder ett eller flere programtillegg for sosiale medier fra den eller de aktuelle leverandørene, kan tilgangen til denne siden også være knyttet til din(e) eksisterende brukerprofil(er) hos den eller de aktuelle leverandørene. Hvis du deretter klikker på innebygde plug-ins og logger deg på ett eller flere av nettverkene (eller hvis du allerede er logget på), vil den delte eller «anbefalte» informasjonen vanligvis bli lagt ut på profilen din i forkortet form. Dette kan gjøre det mulig for nettverksleverandøren å hente og lagre ytterligere bruksdata. På denne måten kan leverandørene av nettverkene opprette brukerprofiler som inneholder mer informasjon enn bare det du selv direkte og aktivt har oppgitt på nettverket. Du finner mer informasjon om innsamling og behandling av data i personvernerklæringen til leverandørene av plugin-modulene.

iv. Cookies

Vi bruker såkalte informasjonskapsler som en del av nettsidene våre. Dette er små filer som lagres på harddisken din og som inneholder spesifikk informasjon som kan hentes av serveren som installerte informasjonskapselen på datamaskinen din. Informasjonskapslene som brukes, kan være «øktinformasjonskapsler», som slettes automatisk når du lukker nettleservinduet, og/eller informasjonskapsler som er gyldige i en lengre periode.
Informasjonen som lagres i informasjonskapslene, kan gjelde innlogging (besøket ditt, hvis du logger inn), dato og klokkeslett for besøket ditt på nettstedet vårt, informasjonskapselnummeret og nettadressen til nettstedet du kom til nettstedet vårt via.

Ved å bruke informasjonskapsler kan vi garantere funksjonaliteten til nettsidene våre og kontinuerlig forbedre dem.
I tillegg hjelper informasjonskapsler oss og vår partner med å gjenkjenne deg, slik at vi kan tilpasse tilbudene våre optimalt til dine individuelle behov og ønsker og dermed vise deg den mest relevante informasjonen, også på andre nettsteder der vår partner er aktiv. Til slutt gjør informasjonskapsler det også mulig å registrere den statistiske frekvensen for bruk av de ulike sidene på Internett og den generelle navigasjonen.

Hvis du imidlertid ønsker å forhindre bruk av informasjonskapsler – uten at det påvirker ytelsen til vår premietrekning eller andre tilbud som er knyttet til den av oss – kan du justere innstillingene i nettleseren din før du bruker sidene våre. Du kan forhindre at nye informasjonskapsler aksepteres og lagres i disse innstillingene. Se nettleserens hjelpesider eller kontakt nettleserprodusenten eller -leverandøren for mer informasjon.

v.Push-varsler

Noen ganger samtykker du til å motta våre push-varsler, med ytterligere samtykke der det er aktuelt, som vi bruker frakttjenesten «Accengage» til. Personopplysningene dine vil derfor bli behandlet på grunnlag av dette (ytterligere) samtykket (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a). Rettighetene som allerede er nevnt i punkt 5, gjelder selvfølgelig også for dette samtykket. Hvis du vil trekke tilbake ditt samtykke til push-varsler, kan du også endre innstillingen for mottak av push-varsler i nettleseren din. Hvis du bruker en stasjonær PC med Windows-operativsystem, kan du velge bort push-varslene våre ved å høyreklikke på det aktuelle push-varselet i innstillingene som vises der.

vi. Slett informasjonskapsler

Som bruker kan du alltid bestemme hvilke informasjonskapsler, inkludert informasjonskapsler for push-varsler, du vil godta eller slette. De individuelle innstillingene for dette kan konfigureres direkte i innstillingene i nettleseren din. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte leverandøren av nettleseren din.

vii. Mindreårige

Dette nettstedet, inkludert personvern- og personvernerklæringen og de generelle forretningsvilkårene, er ikke beregnet på mindreårige. Personopplysninger om mindreårige blir ikke bevisst samlet inn, brukt og/eller utlevert.

Juli 2023