Leadscontroller

Leadscontrollers Leadsgenerering | Leads selskap

Retningslinjer for personvern

Generelt
Vi i Leadscontroller Ltd. (heretter kalt «oss» eller «vi» eller «Leadscontroller») er opptatt av personvernet ditt, og i denne personvernerklæringen ønsker vi å sikre at du får all nødvendig informasjon om personvernet ditt i henhold til EUs personvernforordning (GDPR), inkludert informasjon om:

innsamling, bruk og behandling av personopplysningene dine,
kommunikasjon og lagring av personopplysningene dine, og
dine rettigheter

Hvis du har spørsmål om innsamling, behandling og bruk av personopplysninger eller internett for å utøve dine rettigheter, kan du når som helst kontakte oss, enten per post eller e-post direkte til våre personvernombud:

Leadscontroller Ltd.
UNIT 2A. 17/F, GLENEALY TOWER NO.1 GLENEALY CENTRAL
HONG KONG
China
c/o DPO: [email protected]
Representert av administrerende direktør:

1. Hvordan vi samler inn informasjon

Vi samler inn, bruker og behandler blant annet personopplysninger som du oppgir i løpet av vår relasjon, for eksempel:

Fyller ut noen av våre elektroniske skjemaer,
Deltakelse i kampanjetilbud fra oss,
Besøke nettsidene våre, og
Kontakt våre ansatte

2. Hvilken informasjon samler vi inn, bruker og behandler?

Generelt sett er det følgende typer personopplysninger som samles inn, brukes og behandles:

Personopplysninger (f.eks. fornavn, etternavn og fødselsdato),
Kontaktinformasjon (f.eks. e-postadresse, postadresse og telefonnummer),
Interesseopplysninger (f.eks. preferanser for tilbud du har valgt på vår side), og
Tekniske detaljer (f.eks. data om type nettleser, Internett-leverandør, lokal tid og sted).

3. Hvordan informasjonen brukes

All informasjon som gjøres tilgjengelig for oss, brukes til ett eller flere av følgende formål:

Oppfyllelse av kontrakten vi er i ferd med å inngå eller har inngått med deg (f.eks. kun deltakelse i konkurransen),
Oppfylle våre legitime interesser (f.eks. for våre egne markedsføringsformål),
oppfylle våre juridiske forpliktelser, håndheve våre rettigheter og annen juridisk bruk, og
stole på at ditt gyldige samtykke er gitt (f.eks. for tredjeparts markedsføringsformål).

Mulige sektorer som du kan forvente å motta annonser om, er følgende:

Veldedighet (f.eks. dyrevelferd, katastrofehjelp, barnemedisin, eldre, miljø, helse)
Spill (f.eks. bingo, veddemål, konkurranser, lotteri)
Fritid (f.eks. mat og drikke, arrangementer, museer, kino)
Finansielle produkter (f.eks. pensjon, bank, kredittkort, investeringer, lån, boliglån)
Forsikring (f.eks. bilforsikring, innboforsikring, livsforsikring, helseforsikring, kjæledyrforsikring, inntektssikring, reiseforsikring, garantiprodukter)
Helse/livsstil (f.eks. trening, skjønnhetspleie, optikere, hørsel, omsorgsboliger, mobilitet, fritid, – legemidler).
Oppussing (f.eks. flytting, persienner og gardiner, isolering, kjeler, vinterhager, dører og vinduer, tilbygg, hager, solcellepaneler)
Begravelsesplaner (f.eks. for å ordne og betale for en begravelse på forhånd)
Juridiske tjenester (f.eks. krav, testamentskriving, testamentgjennomgang)
Postordre (f.eks. kataloger, nettbutikker)
Markedsundersøkelser (f.eks. for å samle informasjon om forbrukernes meninger og preferanser)
Medier (f.eks. nett, TV, radio, aviser, magasiner)
Detaljhandel (f.eks. netthandel, elektriske varer, sammenligningssider, rabatter, FMCG, bilbransjen, oppussing, hjemmetjenester)
Telekommunikasjon (f.eks. fasttelefon, mobiltelefon, bredbånd, digital-TV)
Reiser (f.eks. ferier, storbyferier, flyselskaper, ferier i Storbritannia, overnatting)
Forsyninger (f.eks. bytte av gass og strøm, andre husholdningsartikler som vann)

Vi forbeholder oss retten til å viderebehandle personopplysninger som vi har samlet inn for ethvert av de ovennevnte formålene, inkludert ethvert annet formål som er forenlig med det opprinnelige formålet, og som er tillatt eller foreskrevet ved lov (f.eks. rapporteringsforpliktelser).

Vi tar ikke automatiserte avgjørelser.

4. Hva som er vårt rettslige grunnlag og til hvilke formål vi bruker opplysningene dine.

Vårt rettslige grunnlag for å samle inn, bruke og behandle opplysningene i samsvar med bestemmelsene i personvernforordningen er minst ett av følgende rettslige grunnlag, nevnt i tabellform:

1. Formål/aktivitet: Å gjennomføre konkurransen som du har lagt inn på siden vår.

Type data:
(a) Personopplysninger
(b) Kontaktinformasjon

Rettslig grunnlag for behandling:
(a) Utførelse av en kontrakt med deg

2. Formål/aktivitet:Å kommunisere med deg og holde deg informert om våre siste oppdateringer:
(a) å varsle deg om endringer i våre vilkår og betingelser eller personvernregler
(b) å varsle deg i tilfelle du er vinneren
(c) kontakte deg som svar på en kontaktforespørsel

Type data:
(a) Personopplysninger
(b) Kontaktinformasjon

Rettslig grunnlag for behandling:
(a) Utførelse av en kontrakt med deg
(b) Nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse.
(c) Nødvendig for våre legitime interesser (for å holde våre registre oppdatert og for å undersøke hvordan kundene bruker våre produkter/tjenester).

3. Formål/aktivitet: For å støtte og feilsøke tjenestene våre og svare på spørsmålene dine.

Typer av data:
(a) Personopplysninger
(b) Kontaktinformasjon
(c) Tekniske detaljer

Rettslig grunnlag for behandling:
(a) Nødvendig for våre legitime interesser:

 • for å drive virksomheten vår
 • levering av administrasjons- og IT-tjenester
  nettverkssikkerhet
 • for å forhindre svindel
 • i forbindelse med en omorganisering av virksomheten eller en konsernomstrukturering.


4. Formål/aktivitet:
For å utføre undersøkelser eller analyser for å forbedre og tilpasse tjenestene våre til dine behov og interesser.

Typer av data:
(a) Personopplysninger
(b) Kontaktinformasjon
(c) Renteopplysninger
(d) Tekniske detaljer

Rettslig grunnlag for behandling:
(a) Nødvendig for våre legitime interesser:

 • studere hvordan kundene bruker produktene/tjenestene våre
 • å utvikle produkter/tjenester
 • definere kundetyper for våre produkter og tjenester
 • å holde nettstedet vårt oppdatert og relevant

5. Formål/aktivitet: For å informere deg om våre andre nettsteder og tjenester via e-post, push-varsling, post, telefon og/eller tekst-/SMS-meldinger.

Typer av data:
(a) Personopplysninger
(b) Kontaktinformasjon
(c) Renteopplysninger
(d) Tekniske detaljer

Rettslig grunnlag for behandling:
(a) Nødvendig for våre legitime interesser:

 • å utvikle våre produkter/tjenester
 • for å utvide virksomheten vår

(b) Samtykke

6. Formål/aktivitet: For å informere deg om våre partneres tilbud og muligheter via e-post, push-varsling, post, telefon og/eller SMS.

Typer av data:
(a) Personopplysninger
(b) Kontaktinformasjon
(c) Profilopplysninger
(d) Tekniske detaljer

Rettslig grunnlag for behandling:
(a) Samtykke

7. Formål/aktivitet: Undersøke overtredelser og håndheve retningslinjene våre, og i henhold til lov, forskrift eller annen offentlig myndighet.

Typer av data:
(a) Personopplysninger
(b) Kontaktinformasjon
(c) Profilopplysninger
(d) Tekniske detaljer

Rettslig grunnlag for behandling:
(a) Nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse.

5. Hvor opplysningene vil bli lagret og hvor lenge.

Personopplysningene lagres av oss i henhold til følgende aspekter:

 • Innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.
 • Vi lagrer opplysningene dine på våre sikre servere.
 • Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle de formålene som er beskrevet ovenfor – vanligvis i 4 (fire) år – forutsatt at de ikke tilbakekalles eller slettes.
 • Etter at du har trukket tilbake ditt samtykke til behandling av opplysningene dine og/eller erklært at du motsetter deg dette, vil opplysningene dine bli flyttet til vår såkalte «sperreliste». Det betyr at personopplysningene dine ikke lenger brukes til formål som ligger til grunn for vår relasjon. Vi lagrer deretter opplysningene dine kun for juridiske formål (f.eks. bevisbyrdeforpliktelser og fremsettelse eller forsvar av krav), og sletter dem etter utløpet av en periode på 4 (fire) år, forutsatt at det ikke foreligger tvingende grunner til å gjøre noe annet, eller hvis det av andre grunner – eventuelt i form av fornyet samtykke – er tillatt med et passende nivå av databehandling.
 • Hvis personopplysningene vi oppbevarer ikke lenger er nødvendige for det tiltenkte formålet i minst 24 (tjuefire) måneder, vil vi sørge for at de destrueres eller slettes på en sikker måte.
  Ved overføring til tredjeland (utenfor EU) garanteres en sikker overføring innenfor rammen av EUs spesifikasjoner for databeskyttelse og personvern.
6. Hvordan vi beskytter personopplysningene dine

Vi tar relevante forholdsregler – administrative, organisatoriske, tekniske og fysiske – for å beskytte personopplysningene dine mot tap, tyveri, misbruk, uautorisert tilgang, uautorisert overføring, uautorisert endring og ødeleggelse.

Det betyr at dataene dine er beskyttet av adgangskontroller (sikkert plasserte servere, som bare er tilgjengelige i henhold til definerte sikkerhetsprosedyrer), adgangskontroller (128-biters kodet dataoverføring, individuelle passord, meny- og medarbeiderautorisasjon, aktuell virusprogramvare), tilgangskontroller (individuell tilgangsautorisasjon for medarbeidere via personlige kontoer, krav til identifikasjon og autentisering), utleveringskontroller (konstant tilsyn og veiledning til autorisert personell, ingen lokal lagring av data, registrering av all dataeksport og -overføring), inputkontroller (kontorelatert revisjon, tidsstempel og vertslogging), oppgavekontroll (konstant tilsyn av ledere og personvernombud, transparent kontraktsstruktur knyttet til bestemmelsene i § 62 i den tyske føderale databeskyttelsesloven (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) og art. 28 i GDPR i samarbeid med ledelsen og art. 28 i GDPR. 28 GDPR i samarbeid med ledelse og personvernombud) og tilgjengelighetskontroller (generelle sikkerhetsprosedyrer hos verten [UPS, halongassanlegg osv.], backup-streaming til andre generelle sikkerhetsprosedyrer [f.eks. UPS, halongassanlegg osv.], backup-streaming til andre lokasjoner [med alle sikkerhetstiltak, se tilgangskontroller], nattlig speiling på to harddisker, virusbeskyttelsesprogram). Til tross for disse forholdsreglene og på grunn av internettets usikre natur, kan vi ikke garantere sikkerheten ved overføring av data til nettstedet vårt. Enhver overføring av dine data til vårt nettsted skjer derfor på egen risiko.

7. Hvilke personvernrettigheter har du

I henhold til bestemmelsene i personvernforordningen har du følgende personvernrettigheter:

 • Rett til innsyn (art. 15, GDPR): Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger som er lagret om deg som enkeltperson, herunder kildene og mottakerne av opplysningene, samt formålet med den videre behandlingen.
 • Rett til retting (art. 16, GDPR): Du har rett til å kreve retting av uriktige eller unøyaktige personopplysninger vi har om deg.
 • Rett til sletting (art. 17, GDPR): Du har rett til å få personopplysningene dine slettet hvis: (i) opplysningene ikke lenger er nødvendige i forhold til formålene de ble samlet inn eller behandlet for; (ii) du har trukket tilbake samtykket ditt, eller (iii) opplysningene har blitt behandlet ulovlig.
 • Rett til begrensning av behandling (art. 18, GDPR): Du har rett til å få begrenset behandlingen av opplysningene dine ved å oppfylle en av forutsetningene i art. 18 (1) GDPR (f.eks. bestride nøyaktigheten av personopplysningene dine). 18 (1) GDPR (f.eks. ved å bestride riktigheten av personopplysningene dine).
 • Rett til å trekke tilbake samtykke (art. 7, GDPR): du har rett til å trekke tilbake tidligere avgitte samtykkeerklæringer knyttet til behandlingen av personopplysningene dine med fremtidig virkning ved å sende en e-post til [email protected] eller ved å be om det når du blir kontaktet via e-post, telefon, SMS eller post. En slik tilbaketrekking av samtykke påvirker imidlertid ikke legitimiteten til tidligere utførte behandlingsaktiviteter.
 • Rett til dataportabilitet (art. 20, GDPR): Du har rett til å kreve at vi utleverer alle personopplysninger du har gitt oss i et format som gjør det mulig å overføre dem til en annen behandlingsansvarlig.


Rett til å protestere (art. 21, GDPR): Du har rett til å protestere mot behandling av personopplysninger om deg av grunner knyttet til din spesielle situasjon, uten noen formkrav, hvis slik behandling er i allmennhetens interesse eller for å ivareta selskapets eller en tredjeparts berettigede interesser. Du har også rett til, uten formelle krav, å protestere mot bruk av personopplysninger til markedsføringsformål (hvis du f.eks. protesterer mot behandling av personopplysningene dine til direkte markedsføring, vil vi slutte å behandle personopplysningene dine til dette formålet).

Du bør fortrinnsvis sende eventuelle forespørsler som er oppført her, skriftlig til personvernombudet, som er kontaktpunkt for alle andre personvernspørsmål.

Hvis du ønsker å påberope deg noen av rettighetene som er nevnt ovenfor i dette avsnittet, kan du kontakte oss på Leadscontroller Ltd., UNIT 2A. 17/F, GLENEALY TOWER NO.1 GLENEALY CENTRAL
HONG KONG, Kina, eller via følgende e-postadresse: [email protected]

8. Bruksdata og informasjonskapsler

Du kan se nettsidene våre uten å oppgi personopplysninger. Når du besøker sidene våre, genereres det imidlertid visse tekniske data, såkalte «bruksdata». I tillegg kan vi bruke en eller flere informasjonskapsler og i noen tilfeller inkludere plugin-moduler for sosiale medier. Teksten nedenfor er også ment å gi deg informasjon om dette.

Bruksdata:
Når du besøker nettsidene våre, er den eneste informasjonen vi lagrer som standard nettstedet du kom til siden vår fra, navnet på Internett-leverandøren din, hvilke nettsider du besøkte mens du var på Internett, samt dato og varighet for besøket. De innhentede dataene er fullstendig anonyme.

Av sikkerhetsgrunner lagres også IP-adressen din og et tidsstempel. Disse opplysningene brukes til interne formål. IP-adressen er en maskinrelatert kode som gir informasjon om datamaskinen eller Internett-gatewayen som brukes til å få tilgang til Internett for å søke på nettet. Et tidsstempel er en verdi i et bestemt format som tilordner et bestemt tidspunkt til en hendelse (for eksempel sending eller mottak av en melding, endring av data osv.) Formålet med et tidsstempel er å fortelle mennesker eller datamaskiner når hendelser har inntruffet.

Plugins for sosiale medier:
Vi inkluderer «programtillegg for sosiale medier» (ofte også kjent som «sosiale medier-knapper») på enkelte områder på nettsidene våre. Disse typene plugin-moduler er angitt på sidene våre med knapper (derav begrepet «knapper»), som hver angir leverandøren av plugin-modulen via tilsvarende farger og symboler. Hvis du klikker på disse knappene, kan du f.eks. varsle vennene dine på de sosiale nettverkene du bruker om at du liker en av sidene våre, eller dele en lenke til et nettsted med andre Internett-brukere, avhengig av hvilken knapp det gjelder.
Hvis du surfer på nettstedet vårt og går inn på en av nettsidene våre med en plugin-modul for sosiale medier, kobles nettleseren din direkte til plug-in-leverandørens servere, og plug-in-modulen lastes ned fra disse serverne. I løpet av prosessen kan plugin-leverandøren bli varslet om at den aktuelle nettsiden har blitt besøkt via nettstedet vårt.

Hvis du har en brukerkonto der ett eller flere sosiale nettverk administreres av leverandørene av programtilleggene, og hvis du er logget inn på det eller de aktuelle nettverkene mens du er på en av våre nettsider som inneholder ett eller flere programtillegg for sosiale medier fra den eller de aktuelle leverandørene, kan tilgangen til denne siden også være knyttet til din(e) eksisterende brukerprofil(er) hos den eller de aktuelle leverandørene. Hvis du deretter klikker på innebygde plug-ins og logger deg på ett eller flere av nettverkene (eller hvis du allerede er logget på), vil den delte eller «anbefalte» informasjonen vanligvis bli lagt ut på profilen din i forkortet form. Dette kan gjøre det mulig for nettverksleverandøren å hente og lagre ytterligere bruksdata. På denne måten kan leverandørene av nettverkene opprette brukerprofiler som inneholder mer informasjon enn bare det du selv direkte og aktivt har oppgitt på nettverket. Du finner mer informasjon om innsamling og behandling av data i personvernerklæringen til leverandørene av plugin-modulene.

Cookies
Vi bruker såkalte informasjonskapsler som en del av nettsidene våre. Dette er små filer som lagres på harddisken din og som inneholder spesifikk informasjon som kan hentes av serveren som installerte informasjonskapselen på datamaskinen din. Informasjonskapslene som brukes, kan være «øktinformasjonskapsler», som slettes automatisk når du lukker nettleservinduet, og/eller informasjonskapsler som er gyldige i en lengre periode.
Informasjonen som lagres i informasjonskapslene, kan gjelde innlogging (besøket ditt, hvis du logger inn), dato og klokkeslett for besøket ditt på nettstedet vårt, informasjonskapselnummeret og nettadressen til nettstedet du kom til nettstedet vårt via.

Ved å bruke informasjonskapsler kan vi garantere funksjonaliteten til nettsidene våre og kontinuerlig forbedre dem.
I tillegg hjelper informasjonskapsler oss og vår partner med å gjenkjenne deg, slik at vi kan tilpasse tilbudene våre optimalt til dine individuelle behov og ønsker og dermed vise deg den mest relevante informasjonen, også på andre nettsteder der vår partner er aktiv. Til slutt gjør informasjonskapsler det også mulig å registrere den statistiske frekvensen for bruk av de ulike sidene på Internett og den generelle navigasjonen.

Hvis du imidlertid ønsker å forhindre bruk av informasjonskapsler – uten at det påvirker ytelsen til vår premietrekning eller andre tilbud som er knyttet til den av oss – kan du justere innstillingene i nettleseren din før du bruker sidene våre. Du kan forhindre at nye informasjonskapsler aksepteres og lagres i disse innstillingene. Se nettleserens hjelpesider eller kontakt nettleserprodusenten eller -leverandøren for mer informasjon.

Push-varsler
Noen ganger samtykker du til å motta våre push-varsler, med ytterligere samtykke der det er aktuelt, som vi bruker frakttjenesten «Accengage» til. Personopplysningene dine vil derfor bli behandlet på grunnlag av dette (ytterligere) samtykket (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a). Rettighetene som allerede er nevnt i punkt 5, gjelder selvfølgelig også for dette samtykket. Hvis du vil trekke tilbake ditt samtykke til push-varsler, kan du også endre innstillingen for mottak av push-varsler i nettleseren din. Hvis du bruker en stasjonær PC med Windows-operativsystem, kan du velge bort push-varslene våre ved å høyreklikke på det aktuelle push-varselet i innstillingene som vises der.

9. Slett informasjonskapsler

Som bruker kan du alltid bestemme hvilke informasjonskapsler, inkludert informasjonskapsler for push-varsler, du vil godta eller slette. De individuelle innstillingene for dette kan konfigureres direkte i innstillingene i nettleseren din. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte leverandøren av nettleseren din.

10. Mindreårige

Dette nettstedet, inkludert personvern- og personvernerklæringen og de generelle forretningsvilkårene, er ikke beregnet på mindreårige. Personopplysninger om mindreårige blir ikke bevisst samlet inn, brukt og/eller utlevert.

Juli 2023