Leadscontroller

Leadscontrollers Generowanie leadów | Firma generująca leady

Polityka prywatności

Ogólne
My, z firmy Leadscontroller Ltd. (zwanej dalej „nami” lub „nami” lub „Leadscontroller”), dbamy o Twoją prywatność i w niniejszej polityce prywatności chcielibyśmy zapewnić, że otrzymasz wszystkie niezbędne informacje na temat Twojej prywatności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO), w tym szczegóły dotyczące:

gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych użytkowników,
przekazywanie i przechowywanie danych osobowych użytkownika, oraz
Twoje prawa

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych lub korzystania z praw przysługujących użytkownikowi w Internecie, może on w dowolnym momencie skontaktować się z nami pocztą tradycyjną lub elektroniczną bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych:

Leadscontroller Ltd.
UNIT 2A. 17/F, GLENEALY TOWER NO.1 GLENEALY CENTRAL
HONG KONG
China
c/o DPO: [email protected]
Reprezentowany przez dyrektora zarządzającego:

1. Jak zbieramy informacje

Między innymi gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy dane osobowe, które użytkownik podaje w trakcie naszej relacji, na przykład:

Wypełnianie naszych formularzy elektronicznych,
Udział w naszych ofertach promocyjnych,
Odwiedzanie naszych stron internetowych oraz
Kontakt z naszym personelem

2. Jakie informacje gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy?

Ogólnie rzecz biorąc, rodzaje gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych danych osobowych są następujące:

Dane osobowe (np. imię, nazwisko i data urodzenia),
Dane kontaktowe (np. adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu),
szczegóły dotyczące zainteresowań (np. preferencje dotyczące ofert wybranych przez użytkownika na naszej stronie), oraz
Szczegóły techniczne (np. dane dotyczące typu przeglądarki, dostawcy usług internetowych (ISP), czasu lokalnego, lokalizacji)

3. Sposób wykorzystania informacji

Wszystkie udostępnione nam informacje są wykorzystywane do jednego lub więcej z poniższych celów:

Wykonanie umowy, którą zamierzamy zawrzeć lub zawarliśmy z użytkownikiem (np. wyłącznie udział w konkursie),
Realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. w celach marketingowych),
wypełniania naszych zobowiązań prawnych, egzekwowania naszych praw i innych zastosowań prawnych oraz
Polegać na udzieleniu przez użytkownika ważnej zgody (np. w celach marketingowych stron trzecich).

Możliwe sektory, w których można spodziewać się reklam to:

Działalność charytatywna (np. pomoc zwierzętom, pomoc w przypadku katastrof, pomoc medyczna dla dzieci, osób starszych, ochrona środowiska, zdrowie)
Gry hazardowe (np. bingo, zakłady, konkursy, loterie)
Czas wolny (np. jedzenie i picie, wydarzenia, muzea, kino)
Produkty finansowe (np. emerytury, bankowość, karty kredytowe, inwestycje, pożyczki, kredyty hipoteczne)
Ubezpieczenia (np. samochodu, domu, na życie, medyczne, zwierząt domowych, ochrony dochodów, podróży, produkty gwarancyjne)
Zdrowie / styl życia (np. fitness, uroda, optycy, słuch, domy opieki, mobilność, wypoczynek, – farmaceutyki) –
Ulepszenia domu (np. przeprowadzka, rolety i zasłony, izolacja, bojlery, ogrody zimowe, drzwi i okna, rozbudowa, ogrody, panele słoneczne)
Plany pogrzebowe (np. zorganizowanie i opłacenie pogrzebu z wyprzedzeniem)
Usługi prawne (np. roszczenia, sporządzanie testamentów, przeglądy testamentów)
Sprzedaż wysyłkowa (np. katalogi, sprzedawcy internetowi)
Badania rynku (np. w celu zebrania informacji o opiniach i preferencjach konsumentów)
Media (np. online, telewizja, radio, gazety, czasopisma)
Handel detaliczny (np. handel detaliczny online, artykuły elektryczne, porównywarki, rabaty, FMCG, motoryzacja, wyposażenie domu, usługi domowe)
Telekomunikacja (np. telefon stacjonarny, komórkowy, szerokopasmowy, telewizja cyfrowa)
Podróże (np. wakacje, wycieczki po mieście, linie lotnicze, wycieczki po Wielkiej Brytanii, zakwaterowanie)
Media (np. zmiana dostawcy gazu i energii elektrycznej, inne media domowe, takie jak woda)

Zastrzegamy sobie prawo do dalszego przetwarzania danych osobowych, które zebraliśmy w dowolnym z powyższych celów, w tym w innych celach zgodnych z pierwotnym celem, które są dozwolone lub określone przez prawo (np. obowiązki sprawozdawcze).

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.

4. Jaka jest nasza podstawa prawna i do jakich celów będziemy wykorzystywać dane użytkownika

Nasza podstawa prawna do gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania informacji zgodnie z postanowieniami RODO opiera się co najmniej na jednej z następujących podstaw prawnych, wymienionych w formie tabeli:

1. Cel/działanie: Przeprowadzenie konkursu, do którego użytkownik zgłosił się na naszej stronie

Rodzaj danych:
(a) Dane osobowe
(b) Dane kontaktowe

Podstawa prawna przetwarzania danych:
(a) Wykonanie umowy zawartej z użytkownikiem

2. Cel/działanie:Komunikacja z użytkownikiem i informowanie go o naszych najnowszych aktualizacjach:
(a) powiadamianie użytkownika o zmianach w Regulaminie lub Polityce prywatności
(b) Powiadomienie użytkownika w przypadku wygranej
(c) kontaktować się z użytkownikiem w odpowiedzi na prośbę o kontakt

Rodzaj danych:
(a) Dane osobowe
(b) Dane kontaktowe

Podstawa prawna przetwarzania danych:
(a) Wykonanie umowy zawartej z użytkownikiem
(b) Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
(c) Konieczne ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy (w celu aktualizowania naszych rejestrów i badania, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług)

3. Cel/działanie: Wsparcie i rozwiązywanie problemów związanych z naszymi Usługami oraz odpowiadanie na zapytania użytkowników

Rodzaje danych:
(a) Dane osobowe
(b) Dane kontaktowe
(c) Szczegóły techniczne

Podstawa prawna przetwarzania danych:
(a) Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy:

 • za prowadzenie naszej działalności
 • świadczenie usług administracyjnych i informatycznych
  bezpieczeństwo sieci
 • zapobieganie oszustwom
 • w kontekście reorganizacji przedsiębiorstwa lub restrukturyzacji grupy


4. Cel/działanie:
To prowadzenie badań lub analiz w celu ulepszania i dostosowywania naszych Usług do potrzeb i zainteresowań użytkownika

Rodzaje danych:
(a) Dane osobowe
(b) Dane kontaktowe
(c) Szczegóły dotyczące odsetek
(d) Szczegóły techniczne

Podstawa prawna przetwarzania danych:
(a) Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy:

 • badanie sposobu, w jaki klienci korzystają z naszych produktów/usług
 • rozwój produktów/usług
 • określenie typów klientów dla naszych produktów i usług
 • aby nasza strona była aktualna i odpowiednia

5. Cel/działanie: Informowanie użytkownika o naszych innych stronach internetowych i usługach za pośrednictwem wiadomości e-mail, powiadomień push, poczty, telefonu i/lub wiadomości tekstowych/SMS

Rodzaje danych:
(a) Dane osobowe
(b) Dane kontaktowe
(c) Szczegóły dotyczące odsetek
(d) Szczegóły techniczne

Podstawa prawna przetwarzania danych:
(a) Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy:

 • rozwój naszych produktów/usług
 • rozwijać naszą działalność

(b) Zgoda

6. Cel/działanie: Informowanie o ofertach i możliwościach naszych partnerów za pośrednictwem wiadomości e-mail, powiadomień push, poczty, telefonu i/lub wiadomości tekstowych/SMS

Rodzaje danych:
(a) Dane osobowe
(b) Dane kontaktowe
(c) Szczegóły profilu
(d) Szczegóły techniczne

Podstawa prawna przetwarzania danych:
(a) Zgoda

7. Cel/działanie: W celu badania naruszeń i egzekwowania naszych zasad oraz zgodnie z wymogami prawa, regulacji lub innych organów rządowych

Rodzaje danych:
(a) Dane osobowe
(b) Dane kontaktowe
(c) Szczegóły profilu
(d) Szczegóły techniczne

Podstawa prawna przetwarzania danych:
(a) Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego

5. Gdzie informacje będą przechowywane i jak długo

Dane osobowe są przechowywane przez nas zgodnie z następującymi aspektami:

 • W ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Dane użytkownika przechowujemy na naszych bezpiecznych serwerach.
 • Przechowujemy dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych powyżej – zazwyczaj przez 4 (cztery) lata – pod warunkiem, że nie zostaną one odwołane lub usunięte.
 • W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych i/lub zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, dane użytkownika zostaną przeniesione na naszą tak zwaną „listę blokującą”. Oznacza to, że dane osobowe użytkownika nie są już wykorzystywane do celów związanych z naszymi relacjami. Następnie przechowujemy dane wyłącznie do celów prawnych (np. obowiązki dowodowe oraz dochodzenie lub obrona roszczeń), usuwając je po upływie 4 (czteroletniego) okresu, pod warunkiem, że nie ma istotnych powodów, aby postąpić inaczej lub gdy z innych powodów – ewentualnie w drodze ponownej zgody – dozwolony jest odpowiedni poziom przetwarzania danych.
 • Jeśli przechowywane przez nas dane osobowe nie będą już potrzebne do zamierzonego celu przez co najmniej 24 (dwadzieścia cztery) miesiące, zapewnimy ich bezpieczne zniszczenie lub usunięcie.
  W przypadku przekazywania danych do krajów trzecich (spoza Unii Europejskiej) gwarantowana jest bezpieczna transmisja w ramach specyfikacji UE dotyczących ochrony danych i prywatności.
6. Jak chronimy dane osobowe użytkowników

Podejmujemy odpowiednie środki ostrożności – administracyjne, organizacyjne, techniczne i fizyczne – w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, nieuprawnioną transmisją, nieuprawnioną zmianą i zniszczeniem.

Oznacza to, że dane użytkownika są chronione przez kontrole wejścia (bezpiecznie zlokalizowane serwery, do których dostęp jest przyznawany wyłącznie w ramach określonych procedur bezpieczeństwa), kontrole dostępu (128-bitowa szyfrowana transmisja danych, indywidualne hasło, menu i autoryzacja pracowników, aktualne oprogramowanie antywirusowe), kontrole dostępu (indywidualna autoryzacja dostępu pracowników za pośrednictwem kont osobistych, wymagania dotyczące identyfikacji i uwierzytelniania), kontrole ujawniania (stały nadzór i wskazówki dla upoważnionego personelu, brak lokalnego przechowywania danych, rejestrowanie wszystkich eksportów i transmisji danych), kontrole wejściowe (audyt związany z kontem, znacznik czasu i rejestrowanie hosta), audyt zadań (stały nadzór kierowników i inspektorów ochrony danych, przejrzysta struktura umów w odniesieniu do przepisów § 62 niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) i art. 28 RODO w koordynacji z kierownictwem). 28 RODO w koordynacji z kierownictwem i inspektorami ochrony danych) oraz kontrole dostępności (ogólne procedury bezpieczeństwa hosta [UPS, halonowe systemy gazowe itp.], strumieniowe przesyłanie kopii zapasowych do innych ogólnych procedur bezpieczeństwa [np. UPS, halonowe systemy gazowe itp.], strumieniowe przesyłanie kopii zapasowych do innych lokalizacji [ze wszystkimi środkami bezpieczeństwa, patrz kontrola dostępu] nocne tworzenie kopii lustrzanych na dwóch dyskach twardych, program antywirusowy). Pomimo tych środków ostrożności i ze względu na niepewny charakter Internetu, nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa transmisji danych do naszej witryny. Przesyłanie danych do naszej witryny internetowej odbywa się zatem na własne ryzyko użytkownika.

7. Jakie prawa do ochrony danych przysługują użytkownikowi?

Zgodnie z postanowieniami RODO użytkownikowi przysługują następujące prawa do ochrony danych:

 • Prawo dostępu (art. 15 RODO): użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o danych przechowywanych na jego temat jako osoby fizycznej, w tym o źródłach i odbiorcach jego danych, a także o celach ich dalszego przetwarzania.
 • Prawo do sprostowania (art. 16 RODO): użytkownik ma prawo zażądać sprostowania wszelkich nieprawidłowych lub niedokładnych danych osobowych, które posiadamy w odniesieniu do niego.
 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO): użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych, jeśli: (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone; (ii) użytkownik wycofał swoją zgodę; lub (iii) dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO): użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych poprzez spełnienie jednej z przesłanek wymienionych w art. 18 ust. 1 RODO (np. zakwestionowanie prawidłowości danych osobowych). 18 (1) RODO (np. zakwestionowanie dokładności danych osobowych).
 • Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO): Użytkownik jest uprawniony do wycofania wszelkich oświadczeń o wyrażeniu zgody złożonych wcześniej i odnoszących się do przetwarzania jego danych osobowych ze skutkiem na przyszłość, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] lub prosząc o to w momencie kontaktowania się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości SMS lub poczty tradycyjnej. Takie wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem jakichkolwiek operacji przetwarzania danych przeprowadzonych wcześniej.
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO): użytkownik ma prawo zażądać od nas dostarczenia wszystkich przekazanych nam danych osobowych w formacie umożliwiającym ich przekazanie innemu administratorowi.


Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO): użytkownik ma prawo sprzeciwić się, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, bez żadnych wymogów formalnych, przetwarzaniu dotyczących go danych osobowych, jeśli takie przetwarzanie leży w interesie publicznym lub w celu realizacji uzasadnionych interesów Spółki lub strony trzeciej. Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się, bez żadnych wymogów formalnych, wykorzystywaniu danych osobowych do celów marketingowych (np. jeśli użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, zaprzestaniemy przetwarzania jego danych osobowych w tym celu).

Zaleca się składanie wszelkich wniosków wymienionych tutaj na piśmie do inspektora ochrony danych, który jest punktem kontaktowym we wszelkich innych sprawach związanych z ochroną danych.

Jeśli chcesz dochodzić któregokolwiek z praw wymienionych powyżej w tej sekcji, skontaktuj się z nami pod adresem Leadscontroller Ltd., UNIT 2A. 17/F, GLENEALY TOWER NO.1 GLENEALY CENTRAL
HONG KONG, Chiny, lub za pośrednictwem następującego adresu e-mail: [email protected]

8. Dane o użytkowaniu i pliki cookie

Użytkownik może przeglądać nasze strony internetowe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak podczas odwiedzania naszych stron generowane są pewne dane techniczne, znane jako „dane użytkowania”. Ponadto możemy wykorzystywać jeden lub więcej plików cookie, a w niektórych przypadkach dołączać wtyczki mediów społecznościowych. Poniższy tekst ma również na celu dostarczenie informacji na ten temat.

Dane użytkowania:
Gdy użytkownik odwiedza nasze strony internetowe, jedynymi informacjami, które przechowujemy domyślnie, są: strona internetowa, z której użytkownik przeszedł na naszą stronę, nazwa dostawcy usług internetowych, które strony internetowe odwiedził w Internecie oraz data i czas trwania wizyty. Uzyskane dane są całkowicie anonimowe.

Ze względów bezpieczeństwa przechowywany jest również adres IP użytkownika i znacznik czasu. Dane te są wykorzystywane do celów wewnętrznych. Adres IP to kod związany z maszyną, który dostarcza informacji o komputerze lub bramie internetowej używanej do uzyskiwania dostępu do Internetu w celu wyszukiwania online. Znacznik czasu to wartość w określonym formacie, która przypisuje określony czas do zdarzenia (na przykład wysłania lub odebrania wiadomości, zmiany danych itp.) Celem znacznika czasu jest poinformowanie ludzi lub komputerów o wystąpieniu zdarzenia.

Wtyczki mediów społecznościowych:
W niektórych obszarach naszych stron internetowych umieszczamy „wtyczki mediów społecznościowych” (często znane również jako „przyciski mediów społecznościowych”). Tego typu wtyczki są oznaczone na naszych stronach za pomocą przycisków (stąd termin „przyciski”), z których każdy wskazuje dostawcę wtyczki za pomocą odpowiednich kolorów i symboli. Kliknięcie tych przycisków umożliwia na przykład powiadomienie znajomych w sieciach społecznościowych, z których korzystasz, o polubieniu jednej z naszych stron lub udostępnienie linku do strony internetowej innym użytkownikom Internetu, w zależności od przycisku
Jeśli użytkownik przegląda naszą witrynę internetową i uzyskuje dostęp do jednej z naszych stron internetowych z wtyczką mediów społecznościowych, jego przeglądarka łączy się bezpośrednio z serwerami dostawcy wtyczki, a wtyczka z tych serwerów jest pobierana. W trakcie tego procesu dostawca wtyczki może zostać powiadomiony, że dana strona internetowa została odwiedzona za pośrednictwem naszej witryny.

Jeśli użytkownik posiada konto użytkownika, w którym jedna lub więcej sieci społecznościowych jest zarządzanych przez dostawców wtyczek, i jeśli użytkownik jest zalogowany do danej sieci (sieci) podczas odwiedzania jednej z naszych stron internetowych, która zawiera jedną lub więcej wtyczek mediów społecznościowych od danego dostawcy (dostawców), dostęp do tej strony może być również powiązany z istniejącym profilem użytkownika u danego dostawcy (dostawców). Jeśli następnie klikniesz wbudowane wtyczki i zalogujesz się do jednej lub więcej sieci (lub jeśli jesteś już zalogowany), udostępnione lub „polecane” informacje będą zwykle publikowane w Twoim profilu w skróconej formie. Może to umożliwić dostawcy sieci pobieranie i przechowywanie dalszych danych dotyczących użytkowania. W ten sposób dostawcy sieci mogą tworzyć profile użytkowników, które zawierają więcej informacji niż tylko te, które użytkownik bezpośrednio i aktywnie ujawnił w sieci. Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności dostawców wtyczek.

Cookies
Używamy tak zwanych plików cookie w ramach naszych stron internetowych. Są to małe pliki przechowywane na dysku twardym użytkownika i zawierające określone informacje, które mogą zostać pobrane przez serwer, który zainstalował plik cookie na komputerze użytkownika. Używane pliki cookie mogą być plikami „sesyjnymi”, które są automatycznie usuwane po zamknięciu okna przeglądarki i/lub plikami cookie, które są ważne przez dłuższy czas.
Informacje przechowywane w plikach cookie mogą dotyczyć loginu (Twojej wizyty, jeśli się logujesz), daty i godziny Twojej wizyty na naszej stronie, numeru pliku cookie i adresu URL strony internetowej, przez którą trafiłeś na naszą stronę.

Korzystając z plików cookie, możemy zagwarantować funkcjonalność naszych stron internetowych i stale je ulepszać.
Ponadto pliki cookie pomagają nam i naszemu partnerowi rozpoznać użytkownika, dzięki czemu możemy optymalnie dostosować nasze oferty do jego indywidualnych potrzeb i życzeń, a tym samym wyświetlać najbardziej odpowiednie informacje, również na innych stronach internetowych, na których działa nasz partner. Wreszcie, pliki cookie umożliwiają również rejestrowanie statystycznej częstotliwości wyszukiwania różnych stron naszej obecności w Internecie i ogólnej nawigacji.

Jeśli jednak użytkownik chce uniemożliwić korzystanie z plików cookie – bez wpływu na działanie naszego losowania nagród lub innych ofert powiązanych z nim przez nas – prosimy o dostosowanie ustawień przeglądarki przed skorzystaniem z naszych stron. W tych ustawieniach można zapobiec akceptowaniu i przechowywaniu nowych plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze stronami pomocy przeglądarki lub skontaktuj się z jej producentem lub dostawcą.

Powiadomienia push
Czasami użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie naszych powiadomień push, w stosownych przypadkach za dodatkową zgodą, w przypadku których korzystamy z usługi wysyłkowej „Accengage”. Dane osobowe użytkownika będą zatem przetwarzane na podstawie tej (dalszej) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Oczywiście prawa określone w sekcji 5 mają również zastosowanie do tej zgody. Aby wycofać swoją zgodę na otrzymywanie powiadomień push, można również zmienić ustawienia otrzymywania powiadomień push w przeglądarce. Jeśli korzystasz z komputera stacjonarnego z systemem operacyjnym Windows, możesz zrezygnować z naszych powiadomień push, klikając prawym przyciskiem myszy odpowiednie powiadomienie push w wyświetlanych tam ustawieniach.

9. Usuń pliki cookie

Jako użytkownik zawsze możesz określić, które pliki cookie, w tym te dotyczące powiadomień push, chcesz zaakceptować lub usunąć. Indywidualne ustawienia w tym zakresie można skonfigurować bezpośrednio w ustawieniach przeglądarki internetowej. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z dostawcą przeglądarki internetowej.

10. Nieletni

Niniejsza witryna, w tym polityka ochrony danych i prywatności oraz ogólne warunki handlowe, nie jest przeznaczona dla osób niepełnoletnich. Dane osobowe osób niepełnoletnich nie są świadomie gromadzone, wykorzystywane i/lub ujawniane.

Lipiec 2023