Leadscontroller

Leadscontrollers Leadsgenerering | Leadsföretag

Användarvillkor

Översikt

Följande är villkoren i ett avtal mellan dig och Leadscontroller. Genom att gå in på eller använda denna webbplats bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av dessa villkor och att följa alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive lagar och förordningar om export- och återexportkontroll. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig att inte använda denna webbplats.

Leadscontroller kan, utan att meddela dig, när som helst revidera dessa användarvillkor och all annan information som finns på denna webbplats. Leadscontroller kan också göra förbättringar eller ändringar i de produkter, tjänster eller program som beskrivs på denna webbplats när som helst utan föregående meddelande.

Allmänt

Leadscontroller ger dig ett icke-exklusivt, icke-överförbart, begränsat tillstånd att komma åt och visa webbsidorna på denna webbplats som kund eller potentiell kund till Leadscontroller förutsatt att du följer dessa användarvillkor, och alla upphovsrätt, varumärken och andra äganderättsmeddelanden förblir intakta. Den användning som tillåts enligt detta avtal är av icke-kommersiell natur. All annan användning av denna webbplats är förbjuden.

Leadscontroller ger dig inte några uttryckliga eller underförstådda rättigheter eller licenser under några patent, varumärken, upphovsrätter eller andra äganderätter eller immateriella rättigheter. Du får inte spegla något av innehållet från denna webbplats på en annan webbplats eller i något annat medium. Om du inte följer dessa villkor eller något av villkoren på denna webbplats upphör automatiskt alla rättigheter som beviljats dig, utan föregående meddelande, och du måste omedelbart förstöra alla kopior av nedladdat material i din ägo, förvaring eller kontroll.

Uppföranderegler

Din användning av Leadscontroller.com och alla relaterade Leadscontroller-webbplatser är föremål för alla tillämpliga lokala, statliga, nationella och internationella lagar och förordningar, och du samtycker till att inte bryta mot sådana lagar och förordningar. Varje försök av någon person att avsiktligt skada Leadscontrollers webbplatser är en överträdelse av straffrättsliga och civilrättsliga lagar. Leadscontroller förbehåller sig rätten att kräva skadestånd från en sådan person i den utsträckning som lagen tillåter.

Du får inte delta i någon aktivitet på Leadscontrollers webbplatser som begränsar eller hindrar någon annan användare från att använda eller njuta av Leadscontrollers webbplatser genom ”hacking”, ”cracking”, ”spoofing” eller defacing av några delar av Leadscontrollers webbplatser. Du får inte använda Leadscontrollers webbplatser för att förfölja eller trakassera en annan person eller enhet.

Friskrivningsklausul

Från tid till annan kan denna webbplats innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel, och vi garanterar inte riktigheten i någon publicerad information. Kontrollera att du använder de mest aktuella sidorna på denna webbplats och att informationen är korrekt och fullständig innan du använder den för att fatta beslut om tjänster, produkter eller andra frågor som beskrivs på denna webbplats.
Om en behörig rättslig myndighet finner att något villkor i dessa Användarvillkor inte kan verkställas i något avseende, påverkas inte giltigheten av återstoden av dessa Användarvillkor, förutsatt att en sådan icke verkställbarhet inte i väsentlig grad påverkar parternas rättigheter enligt dessa Användarvillkor.

Konfidentiell information

Leadscontroller vill inte ta emot konfidentiell eller äganderättsligt skyddad information från dig via vår webbplats. Observera att all information eller material som skickas till Leadscontroller kommer att betraktas som INTE konfidentiellt. Genom att skicka information eller material till Leadscontroller ger du Leadscontroller en obegränsad, oåterkallelig licens att kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, posta, överföra, distribuera, offentligt visa, utföra, modifiera, skapa derivatverk från och på annat sätt fritt använda dessa material eller information. Personligt identifierbar information som du lämnar till Leadscontroller i syfte att ta emot produkter eller tjänster kommer att hanteras i enlighet med våra sekretesspolicyer. Se fliken ”Sekretess” för information om Leadscontrollers sekretesspolicy.

Affärsförbindelser

Denna webbplats kan innehålla länkar eller hänvisningar till webbplatser och resurser som inte tillhör Leadscontroller. Leadscontroller lämnar inga utfästelser, garantier eller andra åtaganden eller rekommendationer om webbplatser som inte tillhör Leadscontroller eller tredje parts resurser som kan hänvisas till, nås från eller länkas till någon av Leadscontrollers webbplatser. Dessutom är Leadscontroller inte en part i eller ansvarig för några transaktioner som du kan ingå med tredje part, även om du får reda på sådana parter (eller använder en länk till sådana parter) från en Leadscontroller-webbplats.

Begränsning av ansvar

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag. Under inga omständigheter kommer Leadscontroller att vara ansvarig gentemot någon part för någon direkt, indirekt, tillfällig, speciell, exemplifierande eller följdskador av någon typ som helst relaterad till eller härrör från denna webbplats eller någon användning av denna webbplats, eller någon webbplats eller resurs länkad till, refererad till eller åtkomst via denna webbplats, eller för användning eller nedladdning av, eller tillgång till material, information, produkter eller tjänster, inklusive, utan begränsning, förlorad vinst, affärsavbrott, förlorade besparingar eller förlust av program eller annan data, även om Leadscontroller är av ansvar gäller för alla orsaker till åtgärder, oavsett om de baseras på kontrakt, garanti, skadestånd eller andra juridiska teorier.