Leadscontroller

Leadscontrollers Leadsgenerering | Leadsföretag

Släpp loss din potential där data leder till framgång.

Vi är specialiserade på att förse er med en rad datadrivna tjänster som främjar tillväxt och ger resultat. Vår expertis hjälper dig att fatta välgrundade beslut och uppnå högsta kvalitet.

Leadscontroller Datautvinning

GENERERING AV LEADS

Permission marketing är nyckeln till framgång i dagens digitala värld. Med vår strategi för permission marketing kan vi generera leads via landningssidor där människor ger dig tillåtelse att nå ut med marknadsföringsmeddelanden. På så sätt kan du rikta dig till rätt personer med rätt budskap och öka chanserna att få till stånd en försäljning.

Vår strategi säkerställer också att ni följer alla tillämpliga lagar och förordningar och att era potentiella kunder känner sig trygga med de meddelanden de får. Med vår strategi för permission marketing kan du vara säker på att dina leads är kvalificerade och redo att köpa.

Leadscontroller | Lead generation Company
Leads Controller Data Cleaning Services

RENSNING AV DATA

Data är livsnerven i alla framgångsrika marknadsföringskampanjer. Med rätt data kan du rikta in dig på rätt kunder, öka konverteringen och maximera din ROI. Men vad händer om dina uppgifter är tvivelaktiga? Det är här rengöring av konsumentdata kommer in i bilden. Genom att rensa dina data säkerställer du att dina kontaktlistor är uppdaterade, korrekta och fullständiga. Vi tar bort dubbla poster, föråldrade kontakter, standardiserar och validerar kontaktinformation, identifierar och tar bort ogiltiga kontakter och förbättrar noggrannhet och fullständighet.

Genom att rensa dina konsumentuppgifter kan du se till att dina telemarketing- och e-postmarknadsföringskampanjer blir mer effektiva och ändamålsenliga. Du kommer att kunna rikta in dig på rätt kunder, öka antalet konverteringar och maximera din ROI.

RENSNING AV DATA

Data är livsnerven i alla framgångsrika marknadsföringskampanjer. Med rätt data kan du rikta in dig på rätt kunder, öka konverteringen och maximera din ROI. Men vad händer om dina uppgifter är tvivelaktiga? Det är här rengöring av konsumentdata kommer in i bilden. Genom att rensa dina data säkerställer du att dina kontaktlistor är uppdaterade, korrekta och fullständiga. Vi tar bort dubbla poster, föråldrade kontakter, standardiserar och validerar kontaktinformation, identifierar och tar bort ogiltiga kontakter och förbättrar noggrannhet och fullständighet.

Genom att rensa dina konsumentuppgifter kan du se till att dina telemarketing- och e-postmarknadsföringskampanjer blir mer effektiva och ändamålsenliga. Du kommer att kunna rikta in dig på rätt kunder, öka antalet konverteringar och maximera din ROI.

Leads Controller Data Cleaning Services

KÄLLA TILL DATA

Våra tjänster för datasourcing ger dig tillgång till de mest exakta, aktuella och tillförlitliga datakällorna. Vårt team av experter hjälper dig att identifiera rätt datakällor för dina affärsbehov. Vi förser dig med de mest kostnadseffektiva och ändamålsenliga lösningarna för datasourcing. Vi garanterar högsta kvalitet på data och ser till att alla data överensstämmer med GDPR-reglerna.

Med våra data sourcing-tjänster kan du vara säker på att du får de bästa data som finns tillgängliga för att uppfylla dina affärsmål.

Leadscontroller Data sourcing services
Leadscontroller Data Management Service

DATAHANTERING

Vi stöttar ditt backend-team på distans eller outsourcar hela din GDPR-kompatibla process för distribution av leads. Vi skapar MD5 API:er och FTP:er inom några timmar för smidig distribution av leads.

Vi samarbetade med flera databehandlingsföretag för att säkerställa GDPR-efterlevnad för all förvärvad data och hela den interna förvärvsinfrastrukturen. Vi utvärderar alla processer med verifierade (licensierade) dataskyddsombud och kan placera ett lämpligt dataskyddsombud i ert företag på projektbasis eller på heltid.

Tillsammans med ditt team arbetar vi med kvalitetsövervakning för att utvärdera data som används och insamling för att söka förbättringar och begränsa din målgrupp för att förbättra prestandan.

DATAHANTERING

Vi stöttar ditt backend-team på distans eller outsourcar hela din GDPR-kompatibla process för distribution av leads. Vi skapar MD5 API:er och FTP:er inom några timmar för smidig distribution av leads.

Vi samarbetade med flera databehandlingsföretag för att säkerställa GDPR-efterlevnad för all förvärvad data och hela den interna förvärvsinfrastrukturen. Vi utvärderar alla processer med verifierade (licensierade) dataskyddsombud och kan placera ett lämpligt dataskyddsombud i ert företag på projektbasis eller på heltid.

Tillsammans med ditt team arbetar vi med kvalitetsövervakning för att utvärdera data som används och insamling för att söka förbättringar och begränsa din målgrupp för att förbättra prestandan.

Leadscontroller Data Management Service