Leadscontroller

Leadscontrollers Leadsgenerering | Leadsföretag

Integritetspolicy

Allmänt
Vi, från Leadscontroller Ltd. (nedan kallade ”oss” eller ”vi” eller ”Leadscontroller”), bryr oss om din integritet och i denna integritetspolicy vill vi säkerställa att du får all nödvändig information om din integritet i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), inklusive information om:

insamling, användning och behandling av dina personuppgifter,
kommunikation och lagring av dina personuppgifter, och
dina rättigheter

Om du har några frågor om insamling, behandling och användning av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter på internet kan du när som helst kontakta oss, antingen via post eller via e-post direkt till våra dataskyddsombud:

Leadscontroller Ltd.
UNIT 2A. 17/F, GLENEALY TOWER NO.1 GLENEALY CENTRAL
HONG KONG
China
c/o DPO: [email protected]
Representeras av den verkställande direktören:

1. Hur vi samlar in information

Bland annat samlar vi in, använder och behandlar personuppgifter som du tillhandahåller inom ramen för vår relation, t.ex:

Fylla i något av våra elektroniska formulär,
Delta i kampanjerbjudanden från oss,
Besök på våra webbplatser, och
Kontakta vår personal

2. Vilken information samlar vi in, använder och behandlar

I allmänhet är de typer av personuppgifter som samlas in, används och behandlas följande:

Personuppgifter (t.ex. förnamn, efternamn och födelsedatum),
Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, postadress och telefonnummer),
Intresseuppgifter (t.ex. preferenser för erbjudanden som du valt på vår sida), och
Tekniska detaljer (t.ex. uppgifter om typ av webbläsare, Internetleverantör (ISP), lokal tid, plats)

3. Hur informationen används

All information som görs tillgänglig för oss används för ett eller flera av följande ändamål:

Fullgörande av vårt avtal som vi är på väg att ingå eller har ingått med dig (t.ex. enbart deltagande i tävlingen),
tillgodose våra berättigade intressen (t.ex. för vår egen marknadsföring),
uppfylla våra rättsliga skyldigheter, hävda våra rättigheter och andra rättsliga användningsområden, och
Förlitar sig på, ditt giltiga samtycke ges (t.ex. för marknadsföringsändamål från tredje part)

Möjliga sektorer som du kan förvänta dig att få annonser om är

Välgörenhet (t.ex. djurskydd, katastrofhjälp, sjukvård för barn, äldre, miljö, hälsa)
Spel (t.ex. bingo, vadslagning, tävlingar, lotteri)
Fritid (t.ex. mat och dryck, evenemang, museer, bio)
Finansiella produkter (t.ex. pensioner, bankverksamhet, kreditkort, investeringar, lån, hypotekslån)
Försäkringar (t.ex. bil-, hem-, liv-, sjuk-, husdjurs-, inkomst-, rese- och garantiförsäkringar)
Hälsa/livsstil (t.ex. fitness, skönhet, optiker, hörsel, vårdhem, mobilitet, fritid, – läkemedel)-
– Bostadsförbättringar (t.ex. husflytt, persienner och gardiner, isolering, värmepannor, vinterträdgårdar, dörrar och fönster, tillbyggnader, trädgårdar, solpaneler)
Begravningsplaner (t.ex. för att ordna och betala för en begravning i förväg)
– Juridiska tjänster (t.ex. fordringar, testamente, granskning av testamente)
Postorder (t.ex. kataloger, online-återförsäljare)
Market Res- Mail order (e.g. catalogs, online retailers)earch (e.g. to gather information about consumers’ opinions and preferences)
Media (t.ex. online, TV, radio, tidningar, tidskrifter)
Detaljhandel (t.ex. online-handel, elvaror, jämförelsesajter, rabatter, FMCG, fordon, hemförbättring, hemtjänster)
Telekommunikation (t.ex. fast telefoni, mobiltelefoni, bredband, digital-TV)
Resor (t.ex. semestrar, stadsresor, flygbolag, resor till Storbritannien, boende)
Verktyg (t.ex. gas- och elbyte, andra hushållsverktyg som vatten)

Vi förbehåller oss rätten till vidare behandling av personuppgifter som vi har samlat in för något av ovanstående ändamål, inklusive alla andra ändamål som är förenliga med det ursprungliga syftet och som är tillåtna eller föreskrivna enligt lag (t.ex. rapporteringsskyldigheter).

Vi utför inte automatiserat beslutsfattande.

4. Vad vår rättsliga grund är och för vilka ändamål vi kommer att använda dina uppgifter

Vår rättsliga grund för att samla in, använda och behandla informationen i enlighet med bestämmelserna i GDPR är åtminstone på en av följande rättsliga grunder, som nämns i tabellformat:

1. Syfte/aktivitet: För att utföra den tävling som du har anmält på vår sida

Typ av data:
(a) Personuppgifter
(b) Kontaktuppgifter

Laglig grund för behandling:
(a) Fullgörande av ett avtal med dig

2. Syfte/aktivitet:Att kommunicera med dig och hålla dig informerad om våra senaste uppdateringar:
(a) Meddela dig om ändringar i våra villkor eller vår integritetspolicy
(b) Meddela dig om du är vinnaren
(c) Kontakta dig som svar på en kontaktförfrågan

Typ av data:
(a) Personuppgifter
(b) Kontaktuppgifter

Laglig grund för behandling:
(a) Fullgörande av ett avtal med dig
(b) Nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse
(c) Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att hålla våra register uppdaterade och för att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster)

3. Syfte/aktivitet: För att stödja och felsöka våra tjänster och för att svara på dina frågor

Typer av data:
(a) Personuppgifter
(b) Kontaktuppgifter
(c) Tekniska detaljer

Laglig grund för behandling:
(a) Nödvändigt för våra berättigade intressen:

 • för att driva vår verksamhet
 • tillhandahållande av administrations- och IT-tjänster
  nätverkssäkerhet
 • för att förhindra bedrägerier
 • i samband med en omorganisation av verksamheten eller en omstrukturering av en grupp


4. Syfte/verksamhet:
För att utföra forskning eller analyser i syfte att förbättra och anpassa våra tjänster till dina behov och intressen

Typer av data:
(a) Personuppgifter
(b) Kontaktuppgifter
(c) Ränteuppgifter
(d) Tekniska detaljer

Laglig grund för behandling:
(a) Nödvändigt för våra berättigade intressen:

 • för att studera hur kunderna använder våra produkter/tjänster
 • att utveckla produkter/tjänster
 • definiera typer av kunder för våra produkter och tjänster
 • för att hålla vår webbplats uppdaterad och relevant

5. Syfte/aktivitet: För att informera dig om våra andra webbplatser och tjänster via e-post, push-notifiering, post, telefon och/eller text/SMS-meddelanden

Typer av data:
(a) Personuppgifter
(b) Kontaktuppgifter
(c) Ränteuppgifter
(d) Tekniska detaljer

Laglig grund för behandling:
(a) Nödvändigt för våra berättigade intressen:

 • för att utveckla våra produkter/tjänster
 • att utveckla vår verksamhet

(b) Samtycke

6. Syfte/aktivitet: För att informera dig om våra partners erbjudanden och möjligheter via e-post, push-notifiering, post, telefon och/eller text/SMS-meddelanden

Typer av data:
(a) Personuppgifter
(b) Kontaktuppgifter
(c) Profiluppgifter
(d) Tekniska detaljer

Laglig grund för behandling:
(a) Samtycke

7. Syfte/aktivitet: För att utreda överträdelser och genomdriva våra policyer, och om det krävs enligt lag, förordning eller annan statlig myndighet

Typer av data:
(a) Personuppgifter
(b) Kontaktuppgifter
(c) Profiluppgifter
(d) Tekniska detaljer

Laglig grund för behandling:
(a) Nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse

5. Var informationen kommer att lagras och hur länge

Personuppgifterna lagras av oss enligt följande aspekter:

 • Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
 • Vi lagrar dina uppgifter på våra säkra servrar.
 • Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som redan beskrivits ovan – i allmänhet i 4 (fyra) år -, förutsatt att ingen återkallelse eller radering sker.
 • Om du återkallar ditt samtycke till behandling av dina uppgifter och/eller invänder mot detta kommer dina uppgifter att flyttas till vår så kallade ”blockeringslista”. Detta innebär att dina personuppgifter inte längre används för våra relationsgrundande ändamål. Vi lagrar sedan dina uppgifter endast för rättsliga ändamål (t.ex. bevisbörda och hävdande eller försvar av anspråk) och raderar dem efter en period på 4 (fyra) år, om det inte finns några tvingande skäl att göra något annat eller om en lämplig nivå av databehandling är tillåten av andra skäl – eventuellt i form av förnyat samtycke.
 • Om de personuppgifter vi har inte längre behövs för det avsedda ändamålet under minst 24 (tjugofyra) månader, kommer vi att se till att de förstörs eller raderas på ett säkert sätt.
  Vid överföring till tredje land (utanför Europeiska unionen) garanteras en säker överföring inom ramen för EU:s specifikationer om dataskydd och integritet.
6. Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi vidtar relevanta försiktighetsåtgärder – administrativa, organisatoriska, tekniska och fysiska – för att skydda dina personuppgifter mot förlust, stöld, missbruk, obehörig åtkomst, obehörig överföring, obehörig ändring och förstörelse.

Detta innebär att dina uppgifter skyddas av inpasseringskontroller (säkert placerade servrar, till vilka åtkomst endast beviljas enligt fastställda säkerhetsrutiner), åtkomstkontroller (128-bitars kodad dataöverföring, individuellt lösenord, meny- och medarbetarauktorisation, aktuell virusprogramvara), åtkomstkontroller (individuell medarbetarauktorisation via personliga konton, identifikations- och autentiseringskrav), utlämningskontroller (ständig övervakning och vägledning till behörig personal, ingen lokal lagring av data, registrering av all dataexport och överföring), inmatningskontroller (kontorelaterad revision, tidsstämpel och värdloggning), uppgiftsrevision (ständig övervakning av chefer och dataskyddsombud, transparent avtalsstruktur avseende bestämmelserna i § 62 i den tyska federala dataskyddslagen (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) och art. 28 GDPR i samordning med ledning och dataskyddsombud). 28 GDPR i samordning med ledning och dataskyddsombud) och tillgänglighetskontroller (allmänna säkerhetsförfaranden för värden [UPS, halongassystem etc.], back-up streaming till andra allmänna säkerhetsförfaranden [t.ex. UPS, halongassystem etc.], back-up streaming till andra platser [med alla säkerhetsåtgärder, se åtkomstkontroller] nattlig spegling på två hårddiskar, virusskyddsprogram). Trots dessa försiktighetsåtgärder och på grund av Internets osäkra natur kan vi inte garantera säkerheten för din dataöverföring till vår webbplats. All överföring av dina uppgifter till vår webbplats sker därför på egen risk.

7. Vilka dataskyddsrättigheter har du

Enligt bestämmelserna i GDPR har du följande dataskyddsrättigheter:

 • Rätt till tillgång (art. 15 GDPR): Du har rätt att få information om de uppgifter som lagras om dig som enskild person, inklusive källor och mottagare av dina uppgifter, samt syftena med den efterföljande behandlingen.
 • Rätt till rättelse (art. 16, GDPR): Du har rätt att kräva rättelse av alla felaktiga eller inkorrekta personuppgifter som vi har om dig.
 • Rätt till radering (art. 17, GDPR): Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om: (i) Uppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till de syften för vilka de samlades in eller behandlades; (ii) du har återkallat ditt samtycke; eller (iii) uppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.
 • Rätt till begränsning av behandling (art. 18, GDPR): Du har rätt att få dina uppgifter med behandling begränsad genom att uppfylla en av de förutsättningar som anges i art. 18 (1) GDPR (t.ex. bestridande av riktigheten av dina personuppgifter).
 • Rätt att återkalla samtycke (art. 7, GDPR): Du har rätt att återkalla alla tidigare gjorda samtyckesförklaringar som rör behandlingen av dina personuppgifter med framtida verkan genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected] eller genom att begära det när du kontaktas via e-post, telefon, SMS eller post. Ett sådant återkallande av samtycke påverkar dock inte legitimiteten för eventuella tidigare utförda behandlingar.
 • Rätt till dataportabilitet (art. 20, GDPR): Du har rätt att kräva att vi tillhandahåller alla personuppgifter som meddelats oss i ett format som möjliggör överföring till en annan personuppgiftsansvarig.


Rätt till invändning (art. 21, GDPR): Du har rätt att, av skäl som hänför sig till din specifika situation, utan några formella krav, invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig, om sådan behandling är av allmänt intresse eller för att tillgodose företagets eller en tredje parts legitima intressen. Du har också rätt att, utan några formella krav, invända mot användningen av personuppgifter för marknadsföringsändamål (t.ex. om du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål).

Du bör helst lämna in alla förfrågningar som anges här skriftligen till dataskyddsombudet, som är kontaktpunkt för alla andra dataskyddsfrågor.

Om du vill åberopa någon av de rättigheter som anges ovan i detta avsnitt, vänligen kontakta oss på Leadscontroller Ltd., UNIT 2A. 17/F, GLENEALY TOWER NO.1 GLENEALY CENTRAL
HONG KONG, China, or via the following email address: [email protected]

8. Användningsdata och cookies

Du kan titta på våra webbsidor utan att lämna några personuppgifter. När du besöker våra sidor genereras dock vissa tekniska data, som är kända som ”användningsdata”. In addition, we may use one or more cookies and in some cases include social media plug-ins. Texten nedan är också avsedd att ge dig information om detta.

Användningsdata:
När du besöker våra webbsidor är den enda information som vi lagrar som standard den webbplats från vilken du kom till vår sida, namnet på din Internetleverantör, vilka webbsidor du besökte på Internet samt datum och varaktighet för ditt besök. De uppgifter som erhålls är helt anonyma.

Av säkerhetsskäl lagras även din IP-adress och en tidsstämpel. Dessa uppgifter används för interna ändamål. IP-adressen är en maskinrelaterad kod som ger information om den dator eller Internet-gateway som används för att komma åt Internet för onlinehämtning. En tidsstämpel är ett värde i ett specifikt format som tilldelar en händelse en specifik tidpunkt (t.ex. sändning eller mottagning av ett meddelande, ändring av data etc.). Syftet med en tidsstämpel är att tala om för personer eller datorer när händelser har inträffat.

Plugins för sociala medier:
Vi inkluderar ”social media plug-ins” (även ofta kända som ”social media buttons”) i vissa delar av våra webbsidor. Dessa typer av plug-ins anges på våra sidor med knappar (därav termen ”knappar”), som var och en anger leverantören av plug-in via motsvarande färger och symboler. Om du klickar på dessa knappar kan du göra saker som att meddela dina vänner på de sociala nätverk du använder att du gillar en av våra sidor eller dela en länk till en webbplats med andra internetanvändare beroende på knappen
Om du surfar på vår webbplats och besöker en av våra webbsidor med ett insticksprogram för sociala medier, ansluts din webbläsare direkt till insticksprogramleverantörens servrar och insticksprogrammet laddas ner från dessa servrar. Under processen kan plug-in-leverantören få ett meddelande om att den relevanta webbsidan har öppnats via vår webbplats.

Om du har ett användarkonto där ett eller flera sociala nätverk hanteras av leverantörerna av insticksprogrammen, och om du är inloggad på nätverket/nätverken i fråga medan du är på en av våra webbsidor som innehåller ett eller flera insticksprogram för sociala medier från leverantören/leverantörerna i fråga, kan åtkomst till den sidan också vara kopplad till din befintliga användarprofil/användarprofiler hos leverantören/leverantörerna i fråga. Om du därefter klickar på inbyggda plug-ins och loggar in på ett eller flera av nätverken (eller om du redan är inloggad), kommer den delade eller ”rekommenderade” informationen vanligtvis att läggas upp på din profil i förkortad form. Detta kan göra det möjligt för nätverksleverantören att hämta och lagra ytterligare användningsdata. På så sätt kan leverantörerna av nätverken skapa användarprofiler som innehåller mer information än bara det som du själv direkt och aktivt har avslöjat på nätverket. För mer information om insamling och behandling av data, se sekretesspolicyn för plug-in-leverantörerna.

Cookies
Vi använder så kallade cookies som en del av våra webbsidor. Det är små filer som lagras på din hårddisk och som innehåller specifik information som kan hämtas av den server som installerade cookien på din dator. De cookies som används kan vara ”sessionscookies”, som automatiskt raderas när du stänger webbläsarfönstret, och/eller cookies som är giltiga under en längre tidsperiod.
Den information som lagras i cookies kan avse inloggningen (ditt besök, om du loggar in), datum och tid för ditt besök på vår webbplats, cookienumret och webbadressen till den webbplats via vilken du kom till vår webbplats.

Genom att använda cookies kan vi garantera funktionaliteten på våra webbplatser och kontinuerligt förbättra den.
Dessutom hjälper cookies oss och vår partner att känna igen dig så att vi optimalt kan anpassa våra erbjudanden till dina individuella behov och önskemål och därmed visa dig den mest relevanta informationen, även på andra webbplatser där vår partner är aktiv. Slutligen gör cookies det också möjligt att registrera den statistiska frekvensen för hämtning av de olika sidorna i vår närvaro på Internet och den allmänna navigeringen.

Om du vill förhindra användningen av cookies – utan att det påverkar resultatet av vår prisdragning eller andra erbjudanden som är kopplade till den av oss – vänligen justera dina webbläsarinställningar innan du använder våra sidor. Du kan förhindra att nya cookies accepteras och lagras i dessa inställningar. Se webbläsarens hjälpsidor eller kontakta webbläsarens tillverkare eller leverantör för mer information.

Push-aviseringar
Ibland samtycker du till att ta emot våra push-meddelanden, med ytterligare samtycke i tillämpliga fall, för vilka vi använder frakttjänsten ”Accengage”. Dina personuppgifter kommer därför att behandlas på grundval av detta (ytterligare) samtycke (artikel 6.1 a i GDPR). Naturligtvis gäller de rättigheter som redan anges i avsnitt 5 även för detta samtycke. Om du vill återkalla ditt samtycke till push-notiser kan du också ändra inställningen för att ta emot push-notiser i din webbläsare. Om du använder en stationär dator med operativsystemet Windows kan du välja bort våra push-meddelanden genom att högerklicka på det aktuella push-meddelandet och välja de inställningar som visas där.

9. Ta bort cookies

Som användare kan du alltid bestämma vilka cookies, inklusive de för push-meddelanden, du vill acceptera eller radera. De individuella inställningarna för detta kan konfigureras direkt i inställningarna för din webbläsare. För mer information, kontakta leverantören av din webbläsare.

10. Minderåriga

Denna webbplats, inklusive dataskydds- och integritetspolicyn och de allmänna affärsvillkoren, är inte avsedd för minderåriga. Personuppgifter om minderåriga samlas inte in, används inte och lämnas inte ut medvetet.

juli 2023